Loughborough University
Leicestershire, UK
LE11 3TU
+44 (0)1509 263171
Loughborough University

Loughborough University Institutional Repository

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lboro.ac.uk/2134/11338

Title: Physical aspects of firefighting in relation to health, fitness and deployability of firefighters [Fysieke belasting van brandweerwerk in relatie tot gezondheid, fitheid en inzetbaarheid van brandweermensen]
Authors: Mol, Eric
Heus, Ronald
van Raaij, Ron
Weewer, Ricardo
Havenith, George
Keywords: Firefighting
Physical demands
Health and fitness
Deployability
Active recovery
Physical safety
Issue Date: 2012
Publisher: © Boom Lemma
Citation: MOL, E. ... et al., 2012. Physical aspects of firefighting in relation to health, fitness and deployability of firefighters [Fysieke belasting van brandweerwerk in relatie tot gezondheid, fitheid en inzetbaarheid van brandweermensen]. Tijdschrift voor Veiligheidskunde, 11 (4), pp. 17 - 33.
Abstract: Based on state-of-the-art scientific knowledge, this article reviews the physical aspects of firefighting in relation to physical safety. Firefighting is known to be one of the most demanding occupations. Based on the 'Occupational Demands Model' the (physical) strain of firefighting is described. The physical demands of firefighting are determined by a combination of firefighting-specific efforts, the use of personal protective equipment and enviromental and climatological conditions. The effects on the firefighter depend on his/her health and fitness status as well as on his/her hydration and nutrition status and influences the repressive job performance. If the demands and the effects are not in balance, personal safety, health and effectivity of the firefighter's deployment are in jeopardy and hence his/her physical safety. In the second part of the paper, the relationship between the physical demands of firefighting and health, fitness and deployability of firefighters are described. Finally, a method of maintaining deployability prior to, during and post firefighting activities or training through active recovery is described to improve the preparedness of the individual firefighter. [Aan de hand van recente wetenschappelijke kennis geeft dit reviewartikel een overzicht van de fysieke aspecten van brandweerwerk in relatie tot fysieke veiligheid. Van brandweerwerk wordt algemeen aangenomen dat dit fysiek gezien een van de zwaarste beroepen is. Aan de hand van het Model Arbeidsbelasting worden de belastende factoren van brandweerwerk besproken. De zwaarte van dit werk wordt bepaald door een combinatie van te leveren inspanningen, het dragen van persoonlijke bescherming en uitrusting en omgevings- en klimatologische factoren . De uit- . werking hiervan op de brandweermens is onder andere afhankelijk van zijn/haar gezondheidsstatus, zijn/ haar fitheid en hydra tie- en energiebalans en is van directe invloed op de repressieve taakuitoefening. Wanneer belastende factoren en effecten ervan niet met elkaar in balans zijn, zijn persoonlijke veiligheid, gezondheid en effectiviteit van optreden in gevaar en daarmee de fysieke veiligheid. In het artikel wordt nader ingegaan op de relatie tussen enerzijds de fysieke belasting van brandweerwerk en anderzijds de gezondheid, fitheid en inzetbaarheid van brandweermensen. Ten slotte wordt besproken op welke wijze de inzetbaarheid voor, tijdens en na een brandweerinzet of training door middel van actief herstel kan worden geborgd en daarmee de paraatheid van de individuele brandweermens wordt gehandhaafd of vergroot.]
Description: This is an article in Dutch it was published in the journal Tijdschrift voor Veiligheid and the publisher's website is at: http://www.boomlemma.nl/
Version: Published
URI: https://dspace.lboro.ac.uk/2134/11338
Publisher Link: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftveiligheid/2012/4/TvV_1872-7948_2012_011_004_002
ISSN: 1872-7948
Appears in Collections:Published Articles (Design School)

Files associated with this item:

File Description SizeFormat
2012 Heus et al tijdschrift veiligheidskunde brandweer.pdf7.99 MBAdobe PDFView/Open

 

SFX Query

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.