Loughborough University
Leicestershire, UK
LE11 3TU
+44 (0)1509 263171
Loughborough University

Loughborough University Institutional Repository

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lboro.ac.uk/2134/6474

Title: Nowy wskaznik oceny warunkow klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI) [New index to evaluate climate for climatotherapy (UTCI)]
Authors: Blazejczyk, Krzysztof
Broede, Peter
Fiala, Dusan
Havenith, George
Holmer, Ingvar
Jendritzky, Gerd
Kampmann, Bernhardt
Kunert, A.
Issue Date: 2009
Publisher: © Medi Press
Citation: BLAZEJCZYK, K. ... et al, 2009. Nowy wskaznik oceny warunkow klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI) [New index to evaluate climate for climatotherapy (UTCI)]. Polish Journal of Balneology, 4 (118), pp.313-321.
Abstract: W ciągu ostatnich stu lat powstało kilkadziesiąt róŜnych wskaźników oceniających oddziaływanie środowiska atmosferycznego na człowieka. Większość z nich nie ma jednak bezpośredniego odniesienia do reakcji fizjologicznych zachodzących w organizmie pod wpływem warunków termicznych otoczenia. W latach 90. ubiegłego wieku powstały tzw. wielowęzłowe (multi node) modele bilansu cieplnego człowieka, które opisują wszystkie mechanizmy gospodarki cieplnej organizmu. Na bazie jednego z tych modeli powstał nowy wskaźnik termiczny oceniający obciąŜenia cieplne człowieka (UTCI – Universal Thermal Climate Index). Artykuł przedstawia załoŜenia i podstawy interpretacji wskaźnika oraz próbę jego wykorzystania do oceny warunków klimatoterapii uzdrowiskowej.
Description: This article was published in the Polish Journal of Balneology (Balneologia Polska): www.actabalneologica.resmedica.pl
Version: Published
URI: https://dspace.lboro.ac.uk/2134/6474
ISSN: 0005-4402
Appears in Collections:Published Articles (Design School)

Files associated with this item:

File Description SizeFormat
PUB HS56 New index to evaluate climate.pdf853.05 kBAdobe PDFView/Open

 

SFX Query

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.